Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adli Tıp Anabilim Dalı Binamız
Adli Tıp Anabilim Dalı
Adli Toksikoloji Laboratuvarı
Adli Toksikoloji Laboratuvarı
Adli Belge İnceleme Laboratuvarı

ADLİ BELGE İNCELEME

Adli belge incelemelerinde incelemenin belgenin aslı üzerinde yapılması gerekmektedir. Zira bir belgenin fotokopi ile çoğaltılması esnasında belgeye ekleme veya çıkarmalar yapılabilir. Ancak belge aslının kayıp olduğu veya bulunamadığı durumlarda fotokopi belge üzerinden de inceleme yapılabilir. Bu durumda düzenlenecek raporda söz konusu kısıtlılıklar belirtilir.

Tarafımızca yapılan belge incelemesi bilirkişilikleri resmi makamlar tarafından görev verilmek sureti ile resmi olarak veya kişilerin bireysel talepleri üzerine özel olarak (Hukuk Muhakemeleri Kanunu 293. madde ve Ceza Muhakemesi Kanunu 178 ve 179. maddeleri) yapılabilmektedir. Mahkemeler incelenmesi için belge asıllarını göndermektedir. Kişilerin bireysel başvurularında ise belgeler adli makamların kasasında olduğundan adli makamdan izin alınmak sureti ile belgenin olduğu yerde inceleme yapılabilmektedir.

Yazı İncelemeleri

Bir insanın yazdığı harfler ve rakamlar, bunların aralarındaki geçişler ile bunların kağıt üzerinde yazılma tarzları kişiye ait bazı karakteristik özellikler içerir. Adli belge inceleme uzmanları kişiye ait olduğu bilinen yazıları inceleyerek bu karakteristik özellikleri tespit eder. Daha sonra belli bir belge üzerindeki bir yazı ile ilgili inceleme yaparak yazının o kişiye ait olup olmadığını belirler.

Kişiye ait olduğu bilinen yazı miktarının fazla olması tespiti ve ispatı kolaylaştırır. Yazının yazılma tarihi eski ise o tarihe yakın yazıların olması gerekli ve önemlidir.

İmza İncelemeleri

Kişiler ve/veya kurumlar arasında en sık düzenlenen belgeler arasında çek ve senet gibi ticari belgeler yer almaktadır. Bununla birlikte cep telefonu abonelik sözleşmeleri, yönetim kurulu karar defterleri, vasiyetname vb. farklı türde belgeler üzerinde de imza ile ilgili anlaşmazlıklar olabilmektedir. İmza incelemelerinde kişinin önceden veya farklı amaçlarla atmış olduğu imzaların yanında adli merciler tarafından alınan imza örnekleri ile inceleme konusu belgedeki imzaları karşılaştırılır.

Sahtecilikler

Belge sahteciliklerinde sahteciliği yapan kişi tarafından orjinaline benzer şekilde tamamen sahte belge üretilebildiği gibi karşılıklı anlaşma ile oluşturulmuş bir belge üzerinde bir tarafın aleyhine olacak şekilde sonradan değişiklikler yapılması sureti ile de yapılabilmektedir. Bunların dışında kişilerden hile ile imza alıp bu imzalarla yine onun aleyhine belge oluşturulabilmektedir.

Yerinde İnceleme

Adli belge inceleme uzmanları yaptıkları incelemeyi inceleme talep eden makam tarafından görevlendirme ile resmi olarak veya taraflardan birinin talebi ile özel bilimsel mütalaa (Hukuk Muhakemeleri Kanunu 293. madde) kapsamında yapabilmektedirler.