Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adli Tıp Anabilim Dalı Binamız
Adli Tıp Anabilim Dalı
Adli Toksikoloji Laboratuvarı
Adli Toksikoloji Laboratuvarı
Misyon ve Vizyon

MİSYON

Adli Tıp ve Adli Bilimler alanlarında modern standartlara uygun, son teknoloji ile donanmış laboratuvarları ve tecrübeli idari, teknik ve akademik kadrosuyla bilimsel ilkeler ışığında, tarafsız, kanıta dayalı, şeffaf ve denetlenebilir bilirkişilik hizmeti sunmak,
            Adli Tıp ve Adli Bilimler alanlarında tecrübeli akademik kadrosuyla uluslararası eğitim ilkelerine ve standartlarına uygun lisans, yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık öğrencisi yetiştirmek, özel, yarı tüzel, tüzel kişi ve kurumlara teorik ve pratik eğitimler vermek,
Ulusal ve uluslararası tüzel kişi ve kurumlarla iş birliği içerisinde projeler geliştirme, eğitim programları, sempozyum/kongre vb. kapsamlı etkinlikler organize ederek adli tıp ve adli bilimlere etkin katkı sunmak

VİZYON

       Adli tıp ve adli bilimler alanında çağdaş, sürekli güncellenen ileri teknolojinin kullanımı ile profesyonel yetiştirme ve bilirkişilik hizmetlerinde ulusal ve uluslararası öncü olmak.