Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adli Tıp Anabilim Dalı Binamız
Adli Tıp Anabilim Dalı
Adli Toksikoloji Laboratuvarı
Adli Toksikoloji Laboratuvarı
Hizmet Anlayışımız

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı olarak hizmet anlayışımız aşağıdaki ilkeler doğrultusunda şekillenmiştiştir.

  • En önemli unsur olarak bilimsel bilgiye, evrensel etik ilkelere uygun hizmet sunumu
  • Hizmet sunumunda bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkesine bağlı kalarak insan odaklı hizmet sunumu
  • Personel ve kaynakların uygun şekilde kullanımı ile etkin hizmet sunumu
  • Kanıta ve bilime dayalı, uluslararası kriterlere uygun hizmet sunumu
  • Hasta, Başvuran ve Danışan haklarına saygılı, kişisel bilgi ve belge gizliliği sağlanarak hizmet sunumu

Tüm bilirkişilik hizmetlerinde bu ilkere riyaet edilmektedir.