Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adli Tıp Anabilim Dalı Binamız
Adli Tıp Anabilim Dalı
Adli Toksikoloji Laboratuvarı
Adli Toksikoloji Laboratuvarı
Bilirkişilik

Anabilim Dalımızda Verilen Bilirkişilik Hizmetleri

Resmi Bilirkişilik:
Adli tıp ve Adli bilimler alanında mahkeme, savcılık, özel ve tüzel kişilere resmi ve özel bilirkişilik hizmetleri verilmektedir.

Bilimsel Mütalaa (Uzman Görüşü):
Adli Tıp Anabilim Dalı, adli tıp ve adli bilimler alanındaki bilirkişilik hizmetlerini Savcılık ve Mahkemelere sunduğu gibi, kişilerin veya taraf vekillerinin talep etmesi durumunda HMK madde 293 ve CMK madde 67 kapsamında “bilimsel mütalaa” düzenlemektedir.

Adli Tıp Anabilim Dalının görev alanında olan bilirkişilik alanları;

 • Maluliyet - genel vücut çalışma gücünden kayıp oranlarının, geçici iş görmezlik sürelerinin tespit edilmesi,
 • Cinsel istismar/saldırı olgularının değerlendirilmesi,
 • Cinsel saldırı sonrası beden ve ruh sağlığının değerlendirilmesi,
 • Adli rapor talepleri (Hayati tehlike, duyu ve organların işlevinin zayıflaması ve yitirilmesi, vb.),
 • Tıbbi uygulama hataları iddiaları,
 • Yaş tayini,
 • Çocuk ve erişkinde ceza sorumluluğu,
 • Hukuki ehliyetin var olup olmadığının değerlendirilmesi (TMK madde 405 ve 408 kapsamında),
 • Alkol ve uyutucu-uyuşturucu kullanıp kullanmadığı veya düzeylerinin medikolegal yorumlanması,
 • Alkol ve uyutucu uyuşturucu madde etkisinin adli olaylarda değerlendirilmesi,
 • Ölüm ve ölüme etki nedenlerin adli tıbbi değerlendirilmesi,
 • El yazısı-imza incelemeleridir.