Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adli Tıp Anabilim Dalı Binamız
Adli Tıp Anabilim Dalı
Adli Toksikoloji Laboratuvarı
Adli Toksikoloji Laboratuvarı
Tarihçe

Adli Tıp Ana Bilim Dalımız;

8 Şubat 1982 tarihinde YÖK kararıyla kurulmuş olup, Haziran 2004'de aktif olarak çalışmaya başlamıştır. Adli Tıp binasının ayrı bir girişi olup, Adli Tıp poliklinik hizmetleri diğer hastalardan bağımsız bir şekilde yürütülmektedir. Adli Tıp Anabilim Dalı'nda çocuk olguların değerlendirildiği ayrı bir “çocuk istismarı ve ihmali değerlendirme odası” yer almakta olup aynalı olan bu oda içerisinde görüşmeler kayda alınabilmekte ve az sayıda kişinin görüşmeye katılması ancak diğer ilgililerin görüşmeyi izlemesi sağlanabilmektedir.

Kadına şiddet olguları, cinsel istismar ve cinsel saldırı olguları, yaralanma olguları, vasi ve velayet talepleri, ceza ehliyeti, yaş tayini, maluliyet olgularına yönelik poliklinik hizmetleri verilmekte olup ayrıca tıbbi uygulama hataları başta olmak üzere adli tıp ve adli bilimler alanlarında bilimsel mütalaa hizmetleri verilmektedir.

Adli Tıp Anabilim Dalı bünyesinde alkol ve uyuşturucu madde analizlerinin yapıldığı, özel ve resmi bilirkişilik hizmetlerinin verildiği Adli Toksikoloji Laboratuvarı yer almaktadır. Verilen hizmetin niteliğini ve kalitesini arttırmak için Adli Toksikoloji Laboratuvarı rutin laboratuvarlardan ayrı tasarlanmıştır.

Ülkemizde özel kişilere, kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet veren Adli Toksikoloji laboratuvarları sınırlı sayıda olup, Adli Tıp Kurumu, Polis ve Jandarma bünyesinde bulunan Adli Toksikoloji Laboratuvarları yalnızca Savcılık ve Mahkemeden gelen resmi talepleri karşılamak ile yükümlüdür.

Laboratuvarımızda GC-MS, GC-HS ve LC-MSMS gibi uyuşturucu madde doğrulama analizlerinde altın standart olarak kabul edilen kütle spektrometresi ile eşleştirilmiş ileri kromatografik yöntemler kullanılarak toksikolojik analizler yapılmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi bünyesinde bulunan Madde ve Alkol Bağımlılığı Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışmalarını Adli Toksikoloji Laboratuvarı ile korele olarak gerçekleştirmektedir.

Laboratuvarımız, Sağlık bakanlığı tarafından yayınlanan genelge çerçevesinde doğrulama laboratuvarları yetki belgesini alan ilk merkez olarak görev yapmaktadır.

Trafikte alkol kullanımı önemli bir adli problem olup, trafik kazası üzerinden zaman geçen olgularda, etil alkolün metabolizması nedeni ile belli bir süre sonra kan alkol düzeyi sıfıra inmekte ve olay anında kişinin alkollü olup olmadığı tespit edilememektedir. Alkolün minör metabolitleri bu tip olgularda geriye dönük olarak bireyin alkollü olup olmadığını belirleyebilir. Bu çalışma da yine laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilmektedir.